0

Máy ảnh LOMOGRAPHY

  • Cập nhật : 05-08-2019 14:30:43
  • Đã xem: 221
MÁY ẢNH LOMOGRAPHY Giá bán lẻ (VAT)
Máy ảnh chụp phim 35mm   
   
Máy ảnh phim 35mm Simple Use màu  550,000
   
Máy ảnh phim 35mm Simple Use trắng đen  550,000
   
Máy ảnh phim 35mm Diana Mini & Flash  2,310,000
   
Máy ảnh phim 35mm Diana Mini & Flash màu Monte Rosa  2,900,000
   
Máy ảnh phim 35mm Diana Mini & Flash màu Love Letter  2,900,000
   
Máy ảnh phim 35mm Lomo LC-A+  7,000,000
   
Máy ảnh chụp in liền Lomo'Instant   
   
Máy ảnh chụp in liền Lomo'Instant màu đen  2,420,000
   
Máy ảnh chụp in liền Lomo'Instant màu trắng  2,420,000
   
Máy ảnh chụp in liền Lomo'Instant màu Sanremo  2,660,000
   
Máy ảnh chụp in liền Lomo'Instant màu đen + 3 lenses  3,160,000
   
Máy ảnh chụp in liền Lomo'Instant màu trắng + 3 Lenses  3,160,000
   
Máy ảnh chụp in liền Lomo'Instant màu Oxford + Lenses  3,420,000
   
Máy ảnh chụp in liền Lomo'Instant màu Yangon + Lenses  3,420,000
   
Máy ảnh chụp in liền Lomo'Intant màu Sanremo + 3 Lenses  3,660,000
   
Máy ảnh chụp in liền Lomo'Instant Wide màu Central Park (kèm bộ lens)  5,600,000
   
Máy ảnh chụp in liền Lomo'Instant Automat   
   
Máy ảnh chụp in liền Lomo’Instant Automat màu Bora Bora  3,960,000
   
Máy ảnh chụp in liền Lomo’Instant Automat màu Playa Jardín  3,960,000
   
Máy ảnh chụp in liền Lomo'Instant Automat màu South Beach  4,630,000
   
Máy ảnh chụp in liền Lomo’Instant Automat màu Dahab  4,300,000
   
Máy ảnh chụp in liền Lomo Instant Automat & Lenses màu Bora Bora  4,630,000
   
Máy ảnh chụp in liền Lomo'Instant Automat & Lenses màu Playa Jardín  4,630,000
   
Máy ảnh chụp in liền Lomo'Instant Automat & Lenses màu South Beach  5,300,000
   
Máy ảnh chụp in liền Lomo'Instant Automat Glass   
   
Máy ảnh chụp in liền Lomo'Instant Automat Glass màu Magellan  4,960,000
   
Máy ảnh chụp in liền Lomo'Instant Automat Glass màu Elbrus  5,300,000
   
Máy ảnh chụp in liền Diana   
   
Máy ảnh chụp in liền Diana Instant Square  2,560,000
   
Máy ảnh chụp in liền Diana Instant Square màu Adriano  2,890,000
   
Máy ảnh chụp in liền Diana Instant Square & Flash  3,320,000
   
Máy ảnh chụp in liền Diana Instant Square Deluxe Kit  5,600,000
   
Máy ảnh chụp in liền Diana Instant Square Deluxe Kit màu Adriano  5,930,000

 

 
PHIM LOMO Giá bán lẻ
Phim Lomo 110   
Lomography 110 B/W phim "Orca" 1 cuộn  250,000
   
Lomography CN Tiger 110 1 cuộn  250,000
   
Lomography Lobster 110 Redscale phim  250,000
   
Lomography Peacock 110 X-Pro phim  250,000
   
Lomography Tiger CN 200 110 3 Pack  610,000
   
Phim Lomo 120   
Lomography Color Negative 100/120 3 cuộn  470,000
   
Lomography Color Negative 400/120 3 cuộn  500,000
   
Lomography Color Negative 800/120 3 cuộn  570,000
   
Lomography B&W Earl Grey 100/120 3 cuộn  550,000
   
Lomography B&W Lady Grey 400/120 3 cuộn  600,000
   
Lomography Redscale 100/120 3 cuộn  470,000
   
Lomography Redscale XR 50-200/120 3 cuộn  500,000
   
Lomography Slide 200/120 3cuộn  730,000
   
LomoChrome Purple 400 120 1 cuộn  350,000
   
Lomography LomoChrome Turquoise XR 100-400 120  350,000

Thiết kế web bởi Thiết kế web bởi NHANH.VN